ҚР СТ ISO 9712-2014

Бұзбайтын бақылау саласындағы персоналдың біліктілігі жəне сертификаттау

Спектрлік талдау

 • Заттың сәулеленумен өзара әрекеттесу спектрлерін, соның ішінде электромагниттік сәулелену спектрлерін, акустикалық толқындарды, элементар бөлшектердің массалары мен энергиялары бойынша таралуын және т. б. зерттеуге негізделген объектінің құрамын сапалық және сандық анықтау әдістерінің жиынтығы.

Қаттылықты өлшеу

 • Бұл металдардың, қорытпалардың, резеңкенің, пластмассаның, бетонның және басқа материалдардың қаттылығын бақылау әдісі. Қаттылық металды механикалық сынаудың негізгі түрлерінің бірі және оның құрылымдық-механикалық күйін диагностикалаудың тиімді құралы болып табылады
 • Қаттылықты анықтау әдістері:
 • Бриннель
 • Роквэлл
 • Виккерс

Радиаграфиялық бақылау

 • ГОСТ 7512-82 бұзбайтын бақылау. Дәнекерленген Қосылыстар. Радиографиялық бақылау.
 • Рентген аппараты, пленкалар, әзірлеуші материалдар.
 • +Дәнекерленген қосылыстардың ішкі ақауларын анықтаудың жоғары қабілеттілігі
 • – Беткі ақауларды анықтаудың төмен қабілеттілігі
 • – Бұзбайтын бақылау әдісі көлденең қиманың диаметрі бар қосындылар мен тесіктерді, жарықтар мен ашылу жазықтығы мөлдір бағытқа сәйкес келмейтін дәнекерлерді анықтауға мүмкіндік бермейді
 • -Тиісті аспаптарды қолданған кезде персоналдың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет
 • Оқыту формасы он-лайн, оф-лайн.
 • Оқу мерзімі 10-15 жұмыс күні.

Ультрадыбыстық бақылау

 • ҚР СТ ISO 17640-2013 дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын бақылау. Ультрадыбыстық бақылау. Әдістер, дыбыс деңгейлері және бағалау
 • Ультрадыбыстық дефектоскоп; пьезоэлектрлік типтегі түрлендіргіштер( ПЭП); кәсіпорындардың стандартты үлгілері (СОП)
 • +Металдардан, бейметалдардан жасалған бұйымдарды бұзбайтын бақылауға жарамды
 • +Негізгі металлдағы, дәнекерленген тігістердегі, тігіс маңындағы аймақтардағы ақаулардың барлық түрлерін анықтауға мүмкіндік береді
 • +Жоғары жылдамдық, бақылау өнімділігі, төмен құны және адамға қауіпсіздігі
 • +Ультрадыбыстық дефектоскоптың мобильділігі
 • – Нысанның беті ультрадыбысты енгізу үшін дайындалуы керек.

Енетін заттармен бақылау

 • ГОСТ 18442-80 Бұзылмайтын бақылау. Капиллярлық әдістер. Жалпы талаптар.
 • Дефектоскопиялық материалдар: енетін сұйықтық, шығару сұйықтығы, тазартқыш
 • Бұзбайтын бақылаудың осы әдісімен анықталған ақаулар: шамамен 1 мкм ашық беттік және өтпелі типтегі ақаулар.

Магниттік бақылау

 • ГОСТ 21105-87 Бақылауды бұзбайтын магнитті ұнтақ әдісі.
 • Бақыланатын объектілерді магнитсіздендіру және магниттеуге арналған құрылғы.
 • Бұзбайтын бақылаудың осы әдісімен анықталған ақаулар: ферромагниттік типтегі болаттардан жасалған объектілердің диагностикасы: ұзындығы 0,5 мм және ашылу ені 2 мм болатын беткі және 2-3 мм тереңдіктегі ақаулар
 • Магниттік индикатор (ұнтақтар, суспензиялар, магнитогуммирленген пасталар);
 • Магнитті емес жабындарды (кадмий, хром және т.б.) бұзбайтын бақылау үшін қолдануға болады. Қалыңдығы 20 мкм ге дейінгі жабындар бақылаудың дұрыстығына және ақаулардың анықталуына әсер етпейді

Визуалды бақылау

 • ҚР СТ ISO 17637-2019 дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын бақылау. Балқыту арқылы алынған дәнекерлеуді визуалды бақылау
 • Ешқандай жабдықты қажет етпейтін бұзбайтын бақылау әдісі-қарапайым өлшеу құралдарының көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін (визуалды бақылау жиынтығы)
 • Бұзбайтын бақылаудың осы әдісімен анықталған ақаулар: объектінің бетіндегі 0,1 мм және одан үлкен ақаулар