Спектрлік талдау

  • Заттың сәулеленумен өзара әрекеттесу спектрлерін, соның ішінде электромагниттік сәулелену спектрлерін, акустикалық толқындарды, элементар бөлшектердің массалары мен энергиялары бойынша таралуын және т. б. зерттеуге негізделген объектінің құрамын сапалық және сандық анықтау әдістерінің жиынтығы.