ҚР СТ ISO 9712-2014

Бұзбайтын бақылау саласындағы персоналдың біліктілігі жəне сертификаттау

КӘСІБИ (БІЛІКТІЛІК) ДЕҢГЕЙГЕ СЕРТИФИКАТТАУ БҰЗБАЙТЫН БАҚЫЛАУДЫҢ БІР НЕМЕСЕ БІРНЕЩЕ ӘДІСТЕРІ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

 • Акустикалық-эмиссиялық бақылау

  АТ

 • Құйынды токпен бақылау

  ЕТ

 • Инфрақызыл термографиялық бақылау

  ТТ

 • Ағынды іздеу

  LT

 • Магниттік бақылау

  MT

 • Енетін заттармен бақылау

  PT

 • Радиографиялық бақылау

  RT

 • Кернеулі деформацияланған күйді бақылау

  ST

 • Визуалды бақылау

  VT

 • Ультрадыбыстық бақылау

  UT

ҚР СТ ISO 9712-2014

Деңгейлер

Деңгейлер

I деңгей

  -Бұзбайтын бақылау жабдықтарын баптау; - бақылау жүргізу; - жазбаша баға беру критерилері негізінде бақылаудың қорытындыларын хаттамалауға және классифициялауға; - бақылау қорытындыларын ұсыну.

II деңгей

  -Қолданылатын бақылау әдісі үшін техникалық тәсілдерді таңдауға; - бақылау әдісін қолдануда шектеулерді анықтау; - қолданыстағы қызмет жағдайларына қолданылатын бұзбайтын бақылау жөніндегі нұсқаулықтарындағы бақылау бұзбау бойынша кодтар, стандарттар, ерекшеліктер және процедураларды қайта жасау; - құрылғыны күйіне келтіруге және жұмыс істеу жағдайын тексеру; -бағылауды жүзеге асыру және оны бақылау; - қолданыстағы стандарттар, кодтар, ерекшеліктер немесе процедуралармен сәйкес қорытындыларды түсіндіру және баға беру; - 2 немесе 1 деңгейдегі мамандардың барлық міндеттерінің орындау және бақылау; - 2 және 1 деңгейдегі персоналға басшылықты жүзеге асыру; - бұзбайтын бақылауқорытындысын ұсыну.

III деңгей

  - Қолданылатын бұзбайтын бақылау саласындағы персоналдың біліктілігі жəне сертификаттау әдісі үшін бұзбайтын бақылау әдісін таңдау; - бақылау әдісін қолдану бойынша шектеуді анықтау; - нақты жұмыс жағдайларына бейімделген практикалық нұсқаулықтарды әзірлеу үшін бұзбайтын бақылау нормалары мен ережелерін, стандарттарын, спецификациялары мен рәсімдерін түсіндіру; - жабдықтың параметрлерін тексеру және орнату; - бұзбайтын бақылау сынақтарын жүзеге асыру және оларды бақылау; - қолданылатын заңнамалық актілерге, нормалар мен ережелерге, стандарттарға, ерекшеліктерге немесе рәсімдерге сәйкес нәтижелерді түсіндіру және бағалау; - 2 немесе 1 деңгейдегі мамандардың барлық тапсырмаларын орындау және бақылау; - 2 және 1 деңгейдегі персоналға басшылықты жүзеге асыру; - бұзбайтын бақылау нәтижелері бойынша есептер жасау.

БІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙЛЕРІ

ЕМТИХАН ТАПСЫРАР АЛДЫНДА ҮМІТКЕР ЕҢ ТӨМЕНГІ ТАЛАПТАРДЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУЫ КЕРЕК:

- КӨРУ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША (КӨРУ ӨТКІРЛІГІ);

- СЕРТИФИКАТТАУ (ОҚЫТУ)САЛАСЫНДАҒЫ ӘДІС ЖӘНЕ ДЕҢГЕЙ БОЙЫНША ДАЯРЛАУ БОЙЫНША;

- ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША.

КӨРУ ЖАҒДАЙЫ
ҰК әдісі

AT, ET, LT, RT, UT, TT

MT, PT, ST, VT

АЙЛАРДАҒЫ ЕҢБЕК ӨТІЛІ

1 деңгей

2 деңгей

3 деңгей

3

9

18

1

3

12