Енетін заттармен бақылау

  • ГОСТ 18442-80 Бұзылмайтын бақылау. Капиллярлық әдістер. Жалпы талаптар.
  • Дефектоскопиялық материалдар: енетін сұйықтық, шығару сұйықтығы, тазартқыш
  • Бұзбайтын бақылаудың осы әдісімен анықталған ақаулар: шамамен 1 мкм ашық беттік және өтпелі типтегі ақаулар.
  • -Бұзбайтын бақылаудың осы әдісінің құралдарының көмегімен олардың нақты тереңдігін анықтамай, тек бетіне шығатын немесе ақауларды анықтауға болады.
  • – Әдісті іске асыруды механикаландыру мен автоматтандырудың күрделілігі.
  • – Бақыланатын объектінің бетін мұқият өңдеу қажеттілігі.
  • Оқыту формасы он-лайн, оф-лайн.
  • Оқу мерзімі 3 жұмыс күні.