Магниттік бақылау

  • ГОСТ 21105-87 Бақылауды бұзбайтын магнитті ұнтақ әдісі.
  • Бақыланатын объектілерді магнитсіздендіру және магниттеуге арналған құрылғы.
  • Бұзбайтын бақылаудың осы әдісімен анықталған ақаулар: ферромагниттік типтегі болаттардан жасалған объектілердің диагностикасы: ұзындығы 0,5 мм және ашылу ені 2 мм болатын беткі және 2-3 мм тереңдіктегі ақаулар
  • Магниттік индикатор (ұнтақтар, суспензиялар, магнитогуммирленген пасталар);
  • Магнитті емес жабындарды (кадмий, хром және т.б.) бұзбайтын бақылау үшін қолдануға болады. Қалыңдығы 20 мкм ге дейінгі жабындар бақылаудың дұрыстығына және ақаулардың анықталуына әсер етпейді
  • Ферромагниттік емес болаттардан жасалған элементтер мен конструкцияларды, егер олардың бетінде индикаторлық материалдарды жағу және магниттеу үшін қажетті аймақ болмаса, магнитті ұнтақты бақылау мүмкін емес.
  • Оқыту формасы онлайн, офлайн.
  • Оқу мерзімі 3 жұмыс күні.