Персоналдың сәйкестігін растау жөніндегі орган

  Қызметтер

  1, 2, 3 ДЕҢГЕЙДЕГІ ДЕФЕКТОСКОПИСТЕРДІ СЕРТИФИКАТТАУ / ҚАЙТА СЕРТИФИКАТТАУ.

  Дайындық Kaz NS ЖШС танылған оқу орталығында өтеді.

  Шешім шығарылғаннан кейін сәйкестік туралы сәйкестік сертификаты беріледі, үш жыл өткеннен кейін құжат қайта сертификаттауға жатады.

  Кері байланыс

  Сертификаттау алгоритмі

  Біз туралы

  "NDT CERT" ЖШС персоналының сәйкестігін растау жөніндегі орган ГОСТ ISO/ IEC 17024-2014, ҚР СТ ISO 9712-2014 бойынша аккредиттеу аттестаты негізінде персоналды сертификаттау/қайта сертификаттау бойынша қызметтер көрсетеді. "NDT CERT" ЖШС персоналының сапа саласындағы сәйкестігін растайтын органның негізгі мақсаттары:

  Толығырақ

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін персоналды сертификаттау бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын тұрақты жақсарту

  Персоналды сертификаттауға объективті және бейтарап көзқарас

  Шағымдар мен апелляцияларға жедел, конструктивті және бейтарап әрекет ету

  Жоғары деңгейдегі тиісті саладағы құзыретті мамандарды сертификаттау бойынша жұмыстарды орындауға тарту

  Тұрақты даму және менеджмент жүйесінің нәтижелілігін арттыру

  Серіктестер