Біз туралы

"NDT CERT" ЖШС персоналының сәйкестігін растау жөніндегі орган ГОСТ ISO/ IEC 17024-2014, ҚР СТ ISO 9712-2014 бойынша аккредиттеу аттестаты негізінде персоналды сертификаттау/қайта сертификаттау бойынша қызметтер көрсетеді.

НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін персоналды сертификаттау бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын тұрақты жақсарту

Жоғары деңгейдегі тиісті саладағы құзыретті мамандарды сертификаттау бойынша жұмыстарды орындауға тарту

Шағымдар мен апелляцияларға жедел, конструктивті және бейтарап әрекет ету

Тұрақты даму және менеджмент жүйесінің нәтижелілігін арттыру .

Персоналды сертификаттауға объективті және бейтарап көзқарас

БІЗДІҢ ТҰРАҚТЫ КЛИЕНТТЕРІМІЗ